แผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงแม่สาย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงแม่สาย จ.เชียงราย

จากกรณีที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 00.07 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 87 กิโลเมตร

ด้านกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ช่วงวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา 52 ครั้ง โดยมีขนาด 2.0-2.9 จำนวน 25 ครั้ง ขนาด 3.0-3.9 จำนวน 23 ครั้ง ขนาด 4.0-4.9 จำนวน 1 ครั้ง ขนาด 5.0-5.9 จำนวน 2 ครั้ง ขนาด 6.0-6.9 จำนวน 1 ครั้ง และขนาด 3.9 นั้น

แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยเฉพาะอำเภอข้างเคียง เช่น อ.แม่สาย เชียงแสน แม่จัน และ อ.เมืองเชียงราย ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้าน ส่วนใหญ่รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในทุกพื้นที่

นายสวิน มณีรัตน์ อายุ 65 ปี ผู้ประกอบร้านซักอบรีกในเขตเทศบาลนครเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนอนหลับอยู่ภายในบ้านต้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้น เพราะบ้านมีแรงสั่นสะเทือนไปมาอย่างรุนแรง คุยกับภรรยาว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหว แต่ไม่รู้เกิดขึ้นที่ไหน โชคดีที่บ้านเป็นบ้านปูนซึ่งมีความแข็งแรง ทำให้ไม่สั่นไหวรุนแรงมากนัก แต่จากการสอบถามเพื่อนบ้านและญาติซึ่งเป็นบ้านไม้บอกว่าไหวรุนแรงมาก แต่ยังไม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายใดๆ และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้กลัว เพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อย และการสั่นสะเทือนก็เพียงแค่ขยับ 2 ครั้ง

แผ่นดินไหวเมียนมา ขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงแม่สาย จ.เชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้สำนังกานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอ และปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งเร่งสำสรวจความเสียหายส่วนที่เป็นบ้านเรือนของประชาชน สถานที่ราชการ และโบราณสถานทุกแห่งแล้ว เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเข้ามา

สำหรับความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวตามมาตราริกเตอร์นั้น กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ข้อมูลว่า แผ่นดินไหว ขนาด 1-2.9 : เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะ

ขนาด 3-3.9 : เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน

ขนาด 4-4.9 : เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารรู้สึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว

ขนาด 5-5.9 : เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่

ขนาด 6-6.9 : เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย

ขนาด 7.0 ขึ้นไป : เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ le-site-web.com

ufa slot

Releated